ban-le-tu-go-giam-chan-cong-vua-1
ban-le-tu-go-giam-chan-cong-vua-2
ban-le-tu-go-giam-chan-cong-vua-3
ban-le-tu-go-giam-chan-cong-vua-4
ban-le-tu-go-giam-chan-cong-vua-5
ban-le-tu-go-giam-chan-cong-vua
ban-le-tu-go-giam-chan-cong-vua-1
ban-le-tu-go-giam-chan-cong-vua-2
ban-le-tu-go-giam-chan-cong-vua-3
ban-le-tu-go-giam-chan-cong-vua-4
ban-le-tu-go-giam-chan-cong-vua-5

Bản Lề Tủ Gỗ Giảm Chấn Cong Vừa

Thông Tin Sản Phẩm

  • Chất liệu: Tay và chén bản lề bằng thép.
  • Bề mặt hoàn thiện: Mạ nickel.
  • Lắp chén bản lề: Lắp đặt bằng vít.
  • Lắp đặt: Lắp vào cửa và tủ với bằng cơ cấu nhấn SM.
  • Chiều sâu lỗ khoan: Chén bản lề 12 mm.
  • Điều chỉnh: Điều chỉnh mặt bên ±3 mm, điều chỉnh chiều cao +2 mm (qua đế bản lề), điều chỉnh chiều sâu ±2 mm.

Giá liên hệ

Danh Mục: