vit-rang-nhuyen-dau-bang-1
vit-rang-nhuyen-dau-bang
vit-rang-nhuyen-dau-bang-1

Vít Gỗ Các Loại

Thông Tin Sản Phẩm

  • Chất liệu: Thép
  • Màu sắc: Đen
  • Kích thước:
  • Ưu điểm: Vít ren dày đầu bằng với hệ ren dày, được xử lý luyện nhiệt tăng độ bền

Giá liên hệ