so-cay-co-tai-1
so-cay-co-tai-2
so-cay-co-tai
so-cay-co-tai-1
so-cay-co-tai-2

Sò Cấy Có Tai

Thông Tin Sản Phẩm

  • Chất liệu: Atimol, sắt
  • Màu sắc: Bảy màu
  • Kích thước:
  • Ưu điểm: Sản phẩm chất lượng với hệ ren mm, cứng cáp. Dùng kết nối các phần gỗ thành bộ phận hoàn chỉnh

Giá liên hệ